Önkormányzat

 1. A helyi önkormányzat más aprófalvakhoz képest több funkciót tölt be, hiszen Hernádkércsen működik a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége, mely szolgálja Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa lakosságát is.

Az irányítást egy fős képviselő testület végzi, élükön a polgármesterrel, Kozma Istvánnal.

A testületi tagok a következők:

 • Kozma István, polgármester
 • Ádám Zsolt, alpolgármester
 • Geletóczki István, testületi tag
 • Petró Zsolt, testületi tag
 • Budai Attiláné, testületi tag

A jegyző Battáné dr. Tóth Zita .Jelenleg Hernádkércsen működik a közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége.

További munkatársak:

 • Mikola Dóra
  hatósági ügyintéző
 • Dudás Anita
  hatósági ügyintéző
 • Szilágyiné Ádám Alexandra közművelődési referens
 

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jegyzőkönyv 2022.01.25.

Jegyzőkönyv 2022.02.11.

Jegyzőkönyv 2022.03. 11.

Jegyzőkönyv 2022.03.29.

Jegyzőkönyv 2022.06.20.

Jegyzőkönyv 2022.07.05.

Jegyzőkönyv 2022.08.30.

Jegyzőkönyv 2022.09.20

Jegyzőkönyv 2022.09.29.

Jegyzőkönyv 2022.11.21.

Jegyzőkönyv 2022.11.21. Közmeghallgatás

Jegyzőkönyv 2022.12.12.

Határozat képviselő testületi tag lemondásáról

Rendelet temetőről és temetkezési tevékenységről

Rendelet temetőről és temetkezési tevékenységről egységes

Rendelet közterület elnevezése

2023

Jegyzőkönyv 2023.01.20

Jegyzőkönyv 2023.02.14.

Jegyzőkönyv 2023.03.28.

Jegyzőkönyv 2023.05.30.

Jegyzőkönyv 2023.06.22.

Jegyzőkönyv 2023.07.11

Jegyzőkönyv 2023.08.28.

Jegyzőkönyv 2023.09.27.

Jegyzőkönyv 2023.10.25.

Jegyzőkönyv 2023.11.09.

Jegyzőkönyv 2023.11.17.

Jegyzőkönyv 2023.11.21. KÖZMEGHALLGATÁS

Jegyzőkönyv 2023.11.27.

Jegyzőkönyv 2023.12. 12.

2024

Jegyzőkönyv 2024.01.26.

Jegyzőkönyv 2024.02.29.

Jegyzőkönyv 2024.03.25.

Határozat 2024.02.29.

2023

Jegyzőkönyv 2023.04.03.

Jegyzőkönyv 2023.04.24.

Jegyzőkönyv 2023.04.24.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023

Jegyzőkönyv 2023.04.18.

Jegyzőkönyv 2023.05.31.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2024

Jegyzőkönyv 2024.02.06.

Jegyzőkönyv 2024.02.09.

Jegyzőkönyv 2024.03.27.

Rendeletek

Rendeletek 2022

Közművelődési feladatok ellátásáról
Önkormányzati képviselők tisztelet díjáról
Költségvetési rendelet
Költségvetés végrehajtása
Pénzügyi terv
Egészségügyi rendeletek
Önkormányzati bérlakások
Helyi termelői piac
Szociális rendelet
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások egységes
Egészségügyi rendelet egységes
Egészségügyi rendelet módosítása

Rendeletek 2023

2023 Költségvetés

Temető és temetkezés rendje

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről

Lakásrendelet

Közterület egységes

Közterület módosítása

4. Lakás

5.SZMSZ

6.Költségvetés módosítása

7.Zárszámadás

8.Szociális

9.Hulladékgazdálkodási

11. Falugondnoki

13.Hulladék gazdálkodási díj

14.Falugondnoki szolgáltatásról

Rendeletek

2024

1.Költségvetés

2. Rendeletek hatályon kívül helyezése

NKF Határozat

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik még Hernádkércsen kívül 3 település ezek: Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Szikszó.

Az önkormányzat irányítja a közmunka programot, amelynek keretében 2012 óta folyamatos foglalkoztatás működik, havonta 10-15 fővel. Falubútor, virágosláda-készítés, járdalap-öntés szerepelnek a tevékenységek között.

Az önkormányzat redisztribúciós funkciója, kötelezően vállalt alapfeladatai mellett a jövőre vonatkozó határozott terveket mutat.

Civil szervezetekkel, többek között a Cserökével is együttműködésben, az önkormányzat képzéseket és tanodaprogramokat indíthatott a lakosok számára, pl. varrónőképzés.

Az önkormányzat részt vesz a falu programjainak és képzéseinek hirdetésében is. Legfontosabb tervezett projektje talán a Közösségi Tér létrehozása, amelyben kiemelkedő segítséget nyújt a Hernádkércs Sport Egyesület, leginkább a napi sporttevékenységek és a beszerzés kapcsán.

Az önkormányzat fenntartásában működik a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat. Oktatási intézmények (iskola és óvoda) a szomszédos településeken vannak.

Háziorvosi rendelési idő:

Védőnő:

Verébné Spisák Edit