Hernádkércs

Hernádkércs a Szikszói Kistérség egyik aprófalva.

HERNÁDKÉRCS KÜLTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉSE

Támogatás összege: 27.251.000 Ft

A projekt azonosító száma: 1826843501

Tovább...

Meghívó

A Hernádkércs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90.§-ában biztosított jogkörömben 2018. december 5. napján 15:00 órára a Hernádkércs Község Önkormányzat épületében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZMEGHALLGATÁS

- Egyebek

Hernádkércs, 2018. 11.27.

Budai Attiláné sk.
elnök

Meghívó

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2018. november 28. napján (szerda) 15:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltségén tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZMEGHALLGATÁS

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Hernádkércs, 2018. november 20.

Kozma István sk.
polgármester

Háziorvosi rendelő fejlesztése Hernádkércsen és háziorvosi rendelő építése Nagykinizs községben

Támogatás összege: 80.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00037. Tovább

Településkép

Az Új Széchenyi Terv és az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából kisléptékű településfejlesztési pályázat indul (ÉMOP-3.1.3-11-2012-0037), mely révén Hernádkércs járdáit és útjait újítják fel. A felújítás kiterjed a szegregátum területére is, emellett hozzájárul a mikrokörnyezet fejlesztéséhez. Tovább

Kércsi Kezdet

A projekt (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0025) elsődleges céljainak egyike, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amely felelős önmagáért és környezetéért, és felismeri saját lehetőségeit és céljait, s hogy saját és a közösség céljait mindenki a saját ütemében valósítsa meg, személyi és szakmai támogatással egyaránt. Tovább

Önkormányzat

Hernádkércs vezetősége 2011 őszén döntött úgy, hogy településfejlesztési projektet indít. A kistelepülések tekintetében a kisléptékű pályázatok is nagy lépést jelenthetnek. Tovább