Kércsi kezdet

A Csillagpont létrejötte

A teljes felújítást követően sor kerül a Csillagpont kialakítására, amely Ifjúsági és Közösségi Térként üzemel majd.

Biztosítani fogja a telepen dolgozók számára a mindennapos munkavégzés feltételeit, valamint az ott élők számára az eddig hiányzó higiéniás, fürdési és mosási feltételeket. A Szolgáltatópont lehetőséget biztosít a gyerek számára a tanulásra a jobb iskolai eredmények érdekében.

A klubhelyiség állandó szolgáltatásokat biztosít: számítógép- és internethasználat, olvasás (könyvállomány és folyóiratok állnak a kikapcsolódók rendelkezésére), folyamatos információszolgáltatás és tanácsadás: képzésekről, munkalehetőségekről és programokról. Alkalmi programok tervei között szerepelnek a tea- és sakkdélutánok, valamint lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre és zenehallgatásra is. Szervezett klubtevékenységként előadások, beszélgetések, tréningek szerepelnek.

Az épület egyaránt alkalmas foglalkoztatási, képzési és közösségi rendezvények lebonyolítására. A képzések közül kiemelkedik a varrónőképzés, mely jelenleg is tart, valamint a kőműves- és festőképzés. Lehetséges képzések között szerepel az informatikai képzés.

Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési-programok keretében szűréseken és tréningeken való részvételre, az egészséges életmódra való átváltásra van lehetőség. Mindezt védőnői és háziorvosi szolgálat bevonásával, mely jelenleg is az önkormányzat által működik.

Az integrált Közösségi Tér, mely a polgármesteri hivatal épületéhez kapcsolódik, biztosítja a programok helyszínét – Csillagházként üzemel.

Projektleírás

A projekt elsődleges céljainak egyike, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amely felelős önmagáért és környezetéért, és felismeri saját lehetőségeit és céljait, s hogy saját és a közösség céljait mindenki a saját ütemében valósítsa meg, személyi és szakmai támogatással egyaránt.

Az átfogó cél egy olyan komplex szolgáltatás kialakítása és működtetése, amely által javítani tudjuk a telepen lakók életminőségét és jövőképét, a stagnáló-romló lakhatási, foglalkoztatási, képzési, egészségügyi és szociális helyzetet. Az egészségügyi helyzeten prevenciós foglalkozásokkal, egészségnapok szervezésével szeretnénk javítani. Közösségi fejlesztési tervek kidolgozásával és helyben végzett szociális munkával érjük el, hogy az itt élők jövőképe pozitívvá váljon. Az aktív korúak foglalkoztatását egyebek között álláskeresési tréningekkel, gyakorlati segítségnyújtással, szakképzéssel (varrónőképzés) szeretnénk elősegíteni. A szakképzés gyakorlati része a Csillagpontban fog megvalósulni, ugyanúgy ahogy a tanoda és a játszóház is. A kisgyermekek korai fejlesztése, gyermekgondozási tanácsadás révén javul az óvodai és iskolai integráció. Célunk, hogy tanodai fejlesztés, korrepetálás, tehetséggondozás, közösségi programok és pályaorientáció révén javítsuk a fiatalok és szüleik mobilitási lehetőségeit, megakadályozva ezzel a szegénység generációs átörökítését.

Cseröke

A Csereháti Romák Önsegítő Közhasznú Egyesülete (Cseröke) egy 2007 óta bejegyzett civil szervezet a Csereháton, az idei évben már Hernádkércsen is rendelkezik telephellyel, központja Tomoron van.

Elsődleges célja a hátrányos helyzetű emberek felemelkedésének segítése, a roma gyerekek és fiatalok oktatásának támogatása. Az egyesület folyamatosan szervez programokat a térségben élőknek, többek között filmvetítéseket, sport- és szabadidős tevékenységeket és egyéb közösségerősítő programokat. Kirándulásokat szerveznek a környező erdőkbe a gyerekek számára. Ezen kívül segíti a térségben működő szervezetek menedzsment munkáját.

A Cseröke tagjai közül hat fő képzett non-profit menedzser, így tudnak megfelelő szakmai segítséget nyújtani a kezdő szervezeteknek. A Cseröke egyik hosszú távú célja, hogy a Csereháton működő roma forrásközpontot hozhasson létre. Részt vettek a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett Roma Akadémián.

A Cseröke konzorciumi partnerként a projekt elkészítésében is segítséget nyújtott. Korábbi pályázat és néhány megvalósult közösségi rendezvény során szoros munkakapcsolat alakult ki az Önkormányzat és a Cseröke között.

A Csillagpontban létrejövő tevékenységek megszervezését és működtetését végzi, az oktatási intézményekkel és szociális munkásokkal együttműködve. A szervezet e mellett segítséget nyújt a fiatalok Egyéni Fejlesztési Terveinek kidolgozásában. Ez a szolgáltatás 2013. negyedévétől folyamatos.

Az egészségnapok keretében tartandó családtervezési tájékoztatók megszervezésében, melyek kötetlen beszélgetések formájában zajlanak majd, szintén a Cseröke lesz segítségünkre, a partneri hálózatában dolgozó dajka személyében.

A Cseröke ebben a projektben a szakmai felügyelet mellett a tanodai program kialakítását, a fiataloknak és a teljes közösségnek szóló kulturális programok szervezését, segítését végzi. 2013. első negyedévétől számítva, két pedagógussal biztosítja a tanoda heti szintű működését, és segíti az önkéntes tutorok kiválasztását, fejlesztését. Munkatársai a közösségi programok, médiacsoport szervezése mellett megtartják a fiatalok és szülők számára szervezett tájékoztatókat, tréningeket az alábbi témákban:

Tréningek

  • gyermekgondozás-nevelés
  • családtervzés, szexuális egészség
  • háztartás-vezetés

A projekt tervezési fázisában a következő munkákban vettek részt:

  • a koncepcó kialakításában
  • a szükséglet-felmérés menetében
  • a Közösségi Beavatkozási Terv megírásában

Részt vesznek továbbá a Programnyitó Tanács munkájában, konzorciumi és együttműködő partnereikkel napi szintű munkakapcsolatot tartanak.

Első egészségnap

Augusztusban megvalósult az első egészségnap Hernádkércsen. A családi rendezvény keretén belül a lakosok különböző programokon és szemészeti szűrővizsgálaton vehettek részt. A szűrővizsgálat minden résztvevő számára ingyenes volt, az arra rászoruló célcsoporttagoknak szemüvegek lettek vásárolva.

Háromhetes nyári napközi

Augusztusban háromhetes nyári napközi üzemelt az Önkormányzat épületében, melynek keretében a gyerekek több fejlesztő gyerekprogramban vehettek részt, így pl. kézműves foglalkozásokon.

A Cserőke szervezésében két nagyon jól sikerült egy-egy napos kirándulásra került sor. Az első kirándulás célpontja a miskolci vadaspark volt. A park meglátogatása és a finom ebéd után a gyerekek a Diósgyőri várba látogattak el.

Beiskolázási támogatás

Augusztusban egy beiskolázási támogatással egybekötött rendezvény keretében iskolai füzetcsomagokat és taneszközöket osztottak ki a gyerekek között.

Sulira hangolva!

Szeptemberben „Sulira hangolva!” címmel került sor a Kércsi Kezdet Komplex szolgáltató program egyik rendezvényére. Hernádkércs Önkormányzata szendviccsel és üdítővel várta a vendégeket.

A rendezvény keretein belül, a rászorulók között kiosztásra kerültek az Egészségnapon megrendelt szemüvegek. Egy jó hangulatban telt, kötetlen beszélgetés során áttekintették a beiskolázással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és lehetőségeket, valamint a felmerülő kérdések megválaszolására is sor került.

Szeptemberi kirándulás

A második kirándulás alkalmat adott a gyerekeknek, hogy kisvonatozhassanak a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. A lillafüredi barlangtúra után (Szent István barlang) a kirándulók étteremben ebédeltek. Ebéd után kisvasút vitte tovább a gyerekeket Garadnára, ahol lehetőségük volt meglátogatni egy erdészeti múzeumot. Kreatív időtöltésként délután gipszből készült formákat festhettek ki, amelyeket haza is vihettek. A kirándulás szintén kisvasúttal zárult, egészen Miskolc-Kiliánig, ahonnan a csapat busszal indult haza.

Képzés indult

Munkaruha- és Védőruha készítő OKJ-s képzés indult június 1-jén a Csillagházban, mely jelenleg is tart. A képzésben résztvevők szeptember 16-án sikeres vizsgát tettek. A faluközösség továbbra is lelkes, egyre többen kívánnak bekapcsolódni az induló programokba.

Szüreti bál Hernádkércsen

Október 25-én szüreti mulatságot rendezett Hernádkércs önkormányzata a közösségi házban, ahol meleg étellel és itallal várták a résztvevőket. A programok között szerepel a Miskolci avas néptáncegyüttes fellépése. A vendégek több órán át mulathattak a különböző stílusú zeneszámokra.

Projektzárás

A projekt keretein belül több szociális szolgáltatás is megvalósult a faluban. Kiemelendő egyrészt a hat alkalommal, 10 fő bevonásával megtartott Háztartás-gazdálkodási tréning, amelynek célja a projektbe bevont egyének és családok önálló életvezetési ismereteinek és képességeinek fejlesztése volt különböző értékközvetítő események megvalósításával. Fontos programelem volt a Szülői szerep tréning is, amelynek keretében kötetlen beszélgetésekre került sor a különböző szülői szerepekről és ezek változásairól, kezdve a szülővé válástól a kisgyerekes családon, a testvér-helyzet kezelésén keresztül a kamasz gyerekek speciális élethelyzetéig, illetve az ezekhez kapcsolódó szülői szerepekig. Meg kell továbbá említeni, hogy számtalan olyan napi szintű szituáció, illetve feladat adódott, ahol a projekt keretében alkalmazott szociális munkások segítették a célcsoporttagokat, legyen szó tájékoztatásról, ügyintézésről vagy bármi másról.

A „Kércsi Kezdet” két éve alatt komoly hangsúlyt kaptak a foglalkozást elősegítő tevékenységek, amik az Egyéni fejlesztési tervek szem előtt tartásával valósultak meg. A két alkalommal megtartott Álláskeresési tréning célja korszerű és hatékony álláskeresési ismeretek és módszerek átadása volt csoportos formában, 10 fő számára. Lényeges elem volt az eddigi álláskeresési tapasztalatok összegzése és elemzése, valamint a korábbi gyakorlatok és módszerek felváltása egy kezdeményező álláskeresési magatartásra ösztönzése is.

Három képzés is megvalósult a programidő alatt – mind azzal a céllal, hogy a célcsoporttagokat segítse a munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Elsőként a Betanított kőműves és festő képzés zajlott le: 2014. május 12-én indult 7 fő bevonásával, augusztus 22-én pedig az összes résztvevő sikeres vizsgájával. Ezután következett a Munkaruha- és Védőruha készítő OKJ-s képzés. Ez 2014. június 1-jén indult, szintén 7 főnek a Csillagházban. A képzésben résztvevők szeptember 16-án tettek sikeres vizsgát. Az ECDL képzés pedig összesen 16 fő részvételével zajlott. A 280 órás tanfolyam tananyagát négy nagyobb egységre lehetett osztani: informatikai alapismeretek és operációs rendszerek; szövegszerkesztési ismeretek; táblázatkezelési ismeretek; Internet alapok. A tanfolyam 2015. január 21-én indult, a vizsga március 31-én volt. A képzés tanúsítvány megszerzésével zárult.

A projekt két évében folyamatos volt az oktatás-nevelés is – minden korosztály számára. A legkisebbeknek (6 éves korig bezárólag) Korai fejlesztő foglalkozásokat, az iskoláskorúak számára Tanodát biztosított a program. Itt heti rendszerességgel, nyáron pedig háromhetes napközivel várták a gyerekeket a tanodapedagógusok. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokon túl tanévindító tanszercsomagot kaptak, valamint moziba, cirkuszba és a Mikulás birodalmába is eljuthattak a gyerekek.

Hangsúlyos programelem volt az egészségvédelem is. Ennek egyik sarokköve volt az Egészségügyi műhely sorozat, ahol a település védőnője tartott előadásokat olyan témákban, mint optimális családtervezés, várandósság, újszülött fogadása, egészséges étkezés, szűrővizsgálatok és védőoltások, szobatisztaság, stb. A találkozók résztvevői kötetlenül kaphattak kiegészítő információkat, s közösségben tudták megbeszélni a kapcsolódó személyes tapasztalatokat. A lakosság egészségügyi problémáinak megelőzését célozták az Egészségnapok, amelyek keretében egyebek mellett fogászati ellenőrzés, szemészeti vizsgálat, valamint vércukorszint- és vérnyomásmérés is volt, egy ízben pedig omnibusz is érkezett a településre, ezen kívül lehetőség nyílt kedvezményes szemüvegvásárlásra is.

Kiemelt cél volt a közösségfejlesztés is. Ennek érdekében 4 kirándulást is szervezett a projektstáb: 2013 augusztusában a Miskolci Állatkert és Kultúrpark, illetve a Diósgyőri Vár; 2013 szeptemberében Lillafüred és a miskolci Szent István barlang; 2014 augusztusában a Nyíregyházi Állatpark és Máriapócsi Kegytemplom; 2015 márciusában pedig Aggtelek-Jósvafő volt az úti cél. Két alkalommal bálozásra is lehetőség nyílt, hiszen 2013 októberében szüreti mulatság, 2014 februárjában pedig farsangi bál volt. Szintén közösségfejlesztő céllal szerveződött a Moziklub, ami filmvetítések révén próbált kikapcsolódást biztosítani az érdeklődők számára. A fényképezés és filmkészítés iránt fogékony fiatalokat pedig a Médiaklub várta. Végül meg kell említeni a lakossági fórumokat, amiken a célcsoporttagok nem csak információkat kaphattak, hanem problémáikat és véleményüket is elmondhatták a polgármesternek, illetve az operatív csoportnak.

A projektidő alatt megvalósultak szakmai események is. A Kiégés elleni tréning 2014 decemberében Egerben, 2015 januárjában pedig Hernádkércsen zajlott azzal a szándékkal, hogy a projektstáb munkáját hatékonyabbá tegye. A két alkalommal szervezett tanácsadói képzés pályázatban résztvevő megvalósítóknak szólt: pszichológiai módszerek segítségével mutatott be olyan stratégiákat, amik révén a lehető leghatékonyabban, minden igény és lehetőség figyelembevételével lehet támogatni a hozzájuk fordulókat. A négy Hernádkércsen lebonyolított workshop a „Kércsi Kezdet” eredményeinek szakmai jellegű bemutatásán és értékelésén túl azt a célt is szolgálta, hogy az operatív csoporttagok az ország más területein futó, ám hasonló célzatú projektjeit is megismerjék.

Kércsi Kezdet – Galéria

Farsang

Moziklub

Tanoda

Tanoda Anyák napja

Tanoda Húsvét

Kőműves

Tanoda Gyereknap

Tanoda MTVA

Csillagpont

Csillagpont átadás

Kirándulás

Egészségnap

Kőműves-burkoló és festő betanító képzés

Moziban voltak a tanodások

Adventi készülődés a Tanodában