TIOP – szociális bérlakások

2015. április 15.-én elindult a Hernádkércsi hajlékok – lakhatási beruházás a komplex telep-programhoz kapcsolódóan címet viselő, TIOP-3.2.3.A-13/1-2014-0002 azonosítószámú pályázat. Jelen projekt célja – az április közepén befejezett TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0025 azonosító számú, “Kércsi kezdet”- komplex szolgáltató program a hátrányos helyzetű településrészeken című program kibővítéseként – új ingatlanok vásárlása, felújítása és szociális bérlakássá alakítása Hernádkércsen.

Projektleírás

2015. április 15.-én elindult a Hernádkércsi hajlékok – lakhatási beruházás a komplex telep-programhoz kapcsolódóan címet viselő, TIOP-3.2.3.A-13/1-2014-0002 azonosítószámú pályázat.

A kialakítandó szociális bérlakások integrált környezetben helyezkednek el, így a korábban szegregáltan élő családok bekapcsolódhatnak a település vérkeringésébe. Elsődleges célunk javítani a lakosok életkörülményeit megfelelő komfortfokozatú lakások építésével, aminek következtében nemcsak gazdasági (nyílászárók és szigetelés következtében alacsonyabb közüzemi számlák), hanem társadalmi (kirekesztődés folyamatos felszámolása, mobilizáció elősegítése) értelemben is növekszik a jólétük.

Az érintett családok száma 12, a projektben közvetlenül érintett személyek száma pedig 45 fő. Közülük többen 14 év alattiak, mintegy harmincan aktív korúak (többségüknek nincs állandó munkahelye, csupán közmunka munka keretében dolgoznak), néhányan pedig nyugdíjasok. A célcsoportot kivétel nélkül az alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya jellemzi, amely kiugróan magas inaktivitási rátát eredményez. Ez a negatív spirál szorosan összefügg a környékbeli munkalehetőségek hiányával és a gazdasági színvonal fejletlenségével. Azon kevesek, akik az itt élők közül magasabb végzettséggel rendelkeznek (a 15-64 év közötti csoport 33%-ának van szakmája), sem tudják ezt érvényesíteni a munkaerőpiacon, tudásuk elavult, illetve pályakorrekcióra szorulnak.

A szükségletfelmérés keretében folytatott kérdőíves vizsgálatok és csoportos interjúk rámutattak arra, hogy a lakosság számára a szociális bárlakások megoldást jelentenének a lakhatási viszonyokkal kapcsolatban felmerülő problémákra. Jelenleg ugyanis jellemző a túlzsúfoltság, 8-10 fő is lakik egy házban. A legnagyobb probléma a vezetékes víz, illetve fürdőszoba hiánya. Most számos helyen utcai közkifolyók révén jutnak tiszta ivóvízhez a célterületen élők.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 180 170 911,-Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. További információk a polghiv@hernadkercs.t-online.hu email címen kérhetők.

Üdvözlettel:

Hernádkércs Község Önkormányzata

TIOP – szociális bérlakások – Galéria

Építkezés

Falunap

Lakossági fórumok