Címlap

Hirdetmény <- A részletekért kattintson a szövegre.

Figyelem változás! Részletekért kattintson a szövegre!

Gépjárműadó

Iparűzési adó

Magyar Falu Programban való részvétel

A részletekért kattintson a képre!

Hernádkércs község településkép fejlesztése

Támogatás összege: 30.949.508 Ft

A projekt azonosító száma: 1775260206

A projekt kezdete: 2017.07.18.

A projekt befejezése: 2018.08.31.

Tovább

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

M E G H Í V Ó

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2019. május 28. napján (kedd) 9:00 órára a Hernádkércs Község Önkormányzat épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./  Hernádkércs község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása

               Előterjesztő: rendőrkapitány, rendőrőrs parancsnok

2./ A Hernádkércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2018. évben végzett munkáról

              Előterjesztő: elnök

3./ Hernádkércs Község Önkormányzat 3/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

4./ Rendelet Hernádkércs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

           Előterjesztő: polgármester

5./ Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2018. évről

            Előterjesztő: polgármester

6./ Beszámoló a 2018. évi Start-munkaprogramban végzett munkáról
            Előterjesztő: polgármester

7./ Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

           Előterjesztő: polgármester

– Egyebek

Hernádkércs, 2019.05.23.

Kozma István sk.

polgármester

HERNÁDKÉRCS KÜLTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉSE

Támogatás összege: 27.251.000 Ft

A projekt azonosító száma: 1826843501

Tovább…

Meghívó

A Hernádkércs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90.§-ában biztosított jogkörömben 2018. december 5. napján 15:00 órára a Hernádkércs Község Önkormányzat épületében tartandó ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZMEGHALLGATÁS

– Egyebek

Hernádkércs, 2018. 11.27.

Budai Attiláné sk.
elnök

Meghívó

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2018. november 28. napján (szerda) 15:00 órára a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltségén tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1. KÖZMEGHALLGATÁS

Előterjesztő: polgármester

– Egyebek

Hernádkércs, 2018. november 20.

Kozma István sk.
polgármester

Háziorvosi rendelő fejlesztése Hernádkércsen és háziorvosi rendelő építése Nagykinizs községben

Támogatás összege: 80.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00037. Tovább

Településkép

Az Új Széchenyi Terv és az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából kisléptékű településfejlesztési pályázat indul (ÉMOP-3.1.3-11-2012-0037), mely révén Hernádkércs járdáit és útjait újítják fel. A felújítás kiterjed a szegregátum területére is, emellett hozzájárul a mikrokörnyezet fejlesztéséhez. Tovább

Kércsi Kezdet

A projekt (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0025) elsődleges céljainak egyike, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amely felelős önmagáért és környezetéért, és felismeri saját lehetőségeit és céljait, s hogy saját és a közösség céljait mindenki a saját ütemében valósítsa meg, személyi és szakmai támogatással egyaránt. Tovább

Önkormányzat

Hernádkércs vezetősége 2011 őszén döntött úgy, hogy településfejlesztési projektet indít. A kistelepülések tekintetében a kisléptékű pályázatok is nagy lépést jelenthetnek. Tovább