Háziorvosi rendelő fejlesztése Hernádkércsen és háziorvosi rendelő építése Nagykinizs községben

A projekt megnevezése: HÁZIORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE HERNÁDKÉRCSEN ÉS HÁZIORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE NAGYKINIZS KÖZSÉGBEN

Támogatás összege: 80.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00037

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2018. 08. 31.

A projekt keretében több egészségügyi alapellátás egy épületben történő és több településen megvalósuló fejlesztés valósul meg. A háziorvosi szolgálathoz 4 község tartozik: Felsődobsza, Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa.

Hernádkércs a konzorciumvezető, fejlesztés Nagykinizsen is történik, egy új orvosi rendelő építése, mivel jelenleg nincs orvosi rendelő a településen és nincs annak átalakítására alkalmas épület sem. Szentistvánbaksa és Felsődobsza hozzájárulásaikat adták a fejlesztés megvalósításához. A háziorvosi szolgálat létszáma 3 fő: a háziorvos munkáját egy védőnő és egy körzeti ápolónő segíti. A körzetbe a praxisba bejelentett lakosság száma összesen: 1 627 fő.

Projekt célja: Célunk az egészségügyi alapszolgáltatás minőségi és hatékonysági javítása, mindenki számára elérhetővé tétele, a szolgáltatás megfelelő intézményi hátterének biztosításával, mely segít a foglalkoztatási szint további növekedésében. Projektünk keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A védőnői szolgálat fejlesztésének eredményeként kívánjuk elérni, hogy hozzá járuljunk lakosaink foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményeikben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. A projektünk megvalósításának eredményeként kívánjuk elérni, hogy kiegyenlítődjenek, javuljanak a most megfigyelhető különbségek. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes műszaki engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Projektünk megvalósításával egyenlő hozzáférést biztosítunk mindenki számára, növeljük az a védőnői szolgálat hatékonyságát, ezzel elkerülve a szegregációs folyamatok beindulását, erősödését.

Önállóan támogatható tevékenység: A projekt keretében az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztése jön létre, tehát Hernádkércsen az orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése valósul meg, Nagykinizsen pedig egy új orvosi rendelő építése kerül megvalósításra. A beruházás eredményeként létrehozunk egy korszerű, modern, minden igényt kielégítő projektarányos akadálymentesítéssel ellátott épületet, mellyel megteremtve az infrastrukturális hátteret azon tevékenységek és feladatok ellátásához szakemberink részére, mely feltétele annak, hogy javítsuk lakosaink mentális és egészségügyi helyzetét. Hernádkércs: Az épület egy része a korábbiakban belső felújításon átesett, itt került kialakításra a körzeti orvosi rendelő.

Az építtető jelenleg az épület eddig fel nem újított szárnyában kíván az alapellátáshoz kapcsolódó nőgyógyászati rendelőt kialakítani, mely a település lakosságának vizsgálatára szolgál majd. Az épület belső felújításához kapcsolódóan új válaszfalak is beépítésre kerülnek, valamint új beltéri ajtók kerülnek elhelyezésre, illetve cserére. Az épületrész burkolati teljes mértékben megújulnak, a rendelőkben a takaríthatóság miatt lekerekített szegéllyel készülnek el a kerámia lap burkolatok. A burkolatok cseréje után szükséges a helyiségek falait háromszori festéssel, és gletteléssel helyreállítani, jelenleg minden helyiség falfelületei piszkosak, avultak. Az újonnan létrejövő funkciójú helyiségek alkalmasak lesznek a vizsgálathoz szükséges eszközök telepítésére, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka elvégzésére. A tetőtérben kialakításra kerül, az orvos és az asszisztencia számára egy pihenő helyiség, valamint teakonyha, zuhanyzó és wc. Ehhez kapcsolódóan kialakítunk egy iroda részt is az adminisztrációs tevékenység zavartalan ellátásához. Nagykinizs: Az Építtető tulajdonában lévő ingatlanon kíván az orvosi alapellátáshoz kapcsolódóan orvosi rendelőt kialakítani, mely korszerű körülmények között alkalmas hosszú távon a betegek helyi szinten történő ellátására, kezelésére. Az újonnan létrejövő épület alkalmas lesz a vizsgálathoz szükséges eszközök telepítésére, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka elvégzésére is. Az épületben szintén elhelyezésre kerül a tanácsadói-védőnői szolgálat számára kialakítandó helyiségek, így egy helyen lehetséges a két funkció megvalósítása. Az épület hagyományos építési technológiával készül, a helyi sajátosságokra szabva. Tornácos kialakítással, nyeregtető fedéssel, hagyományos anyagok felhasználásával (tégla, cserép, fa) Az orvosi rendelőt és a tanácsadó részt az épület két egymástól elkülöníthető részében alakítjuk ki, melyek az ott dolgozók számára mégis átjárhatóak, ezzel segítve a hatékony orvosi ellátást és munkavégzést. Mind két részben kialakításra kerülnek a betegek részére wc-k, akadálymentes wc, valamint egy az orvosi rendelés és tanácsadó szolgálat számára kialakított pihenő helyiség.

A beruházás a Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembevételével került megtervezésre. A közvetlen és konkrét fejlesztési célokon keresztül biztosítható – az Önkormányzat azon meggyőződése -, hogy a környezet állapotának minőségi javulása, a település környezetminőségének jobbá tételének záloga a tiszta környezet megteremtése, mely pozitívan hat a lakosság közérzetére, egészségi állapotára, életminőségére. A község esztétikai értékének javítása, növelése által elérhető a lakosság lakóhelye értékei iránti felelősségérzetének fejlesztése, ezáltal a társadalmi kohézió szorosabbá válása. Ez utóbbi magában hordozza az esélyegyenlőség feltételeinek teljesülését is.

Megvalósítási helyszínek:

Hernádkércs, Kossuth utca 108.

Nagykinizs, Petőfi út 8.

Letöltés:

Háziorvosi rendelő fejlesztése Hernádkércsen és háziorvosi rendelő építése Nagykinizs községben – Galéria