HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA HERNÁDKÉRCSEN ÚJ TERMELŐI PIAC LÉTREHOZÁSA ÁLTAL

Támogatás összege: 75.000.000Ft

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00036

Kedvezményezett: Hernádkércs Község Önkormányzata.

Támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2020. 09. 01.

A projekt befejezése: 2021. 11. 30.

A projekt keretében Hernádkércs Településen az Önkormányzati hivatali épület telkén kerülne kialakításra egy termelői piac, melynekcélja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi termelők árusítási lehetőségének biztosítása. Hernádkércs kistelepülés, ahol a lakosságnagy része foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, termeléssel (bodza, alma, méz, állattenyésztés stb)., így a termelői piac, mintértékesítési terület nagy lehetőséget adna számukra megélhetésük biztosításához, továbbá mivel jelenleg nincs a településen ilyenszolgáltatás a lakosság más településekre jár piacra. Ez a beruházás termelői igényeket és lakossági igényeket is ki tudna elégíteni. Aprojekt megvalósítási helyszíne önkormányzati tulajdonban van, a település legforgalmasabb helyén, a hivatal épülete mögöttiterület.

A PROJEKT SZAKMAI MŰSZAKI TARTALMA:

Az Építtető tulajdonában lévő Hernádkércs, Kossuth utca 68-72. helyrajzi száma: 202.sz alatti ingatlanon  újtermelői piac építését  tervezi.A termelői piac kiszolgáló épülete a telek északkeleti oldalára fog épülni.A termelő piac épületben a helyi és a környékbeli települések termelő tudják a megtermelt áruikat,termékeiket értékesíteni, de lehetőséget kapnak a helyi és környékbeli népi művészek is hogy, azalkotásaikat bemutassák és értékesítsék.Az épületben gombavizsgáló helyiséget is terveztünk az iroda helyiséggel közösen. Az épület tervezése során a rendezési tervben előírtakat betartottuk és próbáltuk az ezen a tájonévszázadok során használt anyagokat betervezni. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben gépi szellőzés készül a tetőn kívülikivezetéssel. A tervezett épület a telek északkeleti oldalára fog épülni. A terület lejtős, közművesített, az ivóvíz, az elektromos energia ellátás, a szennyvízelvezetésbiztosított. A szennyvízelvezetés a községi hálózaton keresztül történik.Az építés helyén talajmechanikai szakvélemény készül.

Beépített területek

Hulladéktároló         sim.bet.          3,98m2

Raktár                                   cs.m.gress     4,64m2

Férfi wc         gress  1,34m2

Pissoar          gress  1,53m2

Mosdó                       gress              1,93m2

Árus wc         gress  1,16m2

Mosdó                       gress  1,16m2

Akm. wc         cs.m.gress     4,29m2

Közlekedő                gress              4,64m2

Takszer          gress              1,64m2

Személyzeti wc        gress              1,16m2

Mosdó                       gress  1,78m2

Előtér                         gress  7,10m2

Iroda+gombavizsg.  gress              11,88m2

Raktár                                   gress  1,80m2

Megvalósítás helyszíne:

Hernádkércs, Kossuth u. 68.