Hernádkércs

Hernádkércs a Szikszói Kistérség egyik aprófalva.

Önkormányzat

A helyi önkormányzat más aprófalvakhoz képest több funkciót tölt be, hiszen Hernádkércsen működik a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége, mely szolgálja Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa lakosságát is.

Az irányítást egy fős képviselő testület végzi, élükön a polgármesterrel, Kozma Istvánnal.

A testületi tagok a következők:

A jegyző Polgáriné Dsupin Dóra. Jelenleg Hernádkércsen működik a közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége.

További munkatársak:

 

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2016

2017

2018

2019

Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2018

Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2019

 

Rendeletek

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik még Hernádkércsen kívül 3 település ezek: Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Szikszó.

Az önkormányzat irányítja a közmunka programot, amelynek keretében 2012 óta folyamatos foglalkoztatás működik, havonta 10-15 fővel. Falubútor, virágosláda-készítés, járdalap-öntés szerepelnek a tevékenységek között.

Az önkormányzat redisztribúciós funkciója, kötelezően vállalt alapfeladatai mellett a jövőre vonatkozó határozott terveket mutat.

Civil szervezetekkel, többek között a Cserökével is együttműködésben, az önkormányzat képzéseket és tanodaprogramokat indíthatott a lakosok számára, pl. varrónőképzés.

Az önkormányzat részt vesz a falu programjainak és képzéseinek hirdetésében is. Legfontosabb tervezett projektje talán a Közösségi Tér létrehozása, amelyben kiemelkedő segítséget nyújt a Hernádkércs Sport Egyesület, leginkább a napi sporttevékenységek és a beszerzés kapcsán. A közös munkába szintén bekapcsolódik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hernád Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület.

Az önkormányzat fenntartásában működik a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálat, amely hétfőtől péntekig minden nap, védőnői szolgálat pedig hétfőn és pénteken működik. Oktatási intézmények (iskola és óvoda) a szomszédos településeken vannak.

Háziorvosi rendelési idő: