Hernádkércs

Hernádkércs a Szikszói Kistérség egyik aprófalva.

E-Közigazgatás

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés

Hernádkércs Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes személy és jogi személy ügyfelei számáraaz Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: Portál) keresztüllehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére, azaz az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1), valamint 108. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll mód ügyindító dokumentumot befogadni. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

A Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a fenti Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni,ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket.

A Portálon igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

A Portálon történő ügyintézéshez szükséges a Központi azonosítási Ügynökön (továbbiakban: KAÜ) keresztüli azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:

Kapcsolódó tájékoztató anyag elérhető a Portál internetes felületén, valamint a következő linkre kattintva: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato